mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec gm. Gorzków powiat krasnostawski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się w dniu 15.07.2016r. z wynikami badania próbek wody nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych zawartych w załącznikach nr 1 część A oraz nr 3 część A do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. , poz.1989).
W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 11.07.2016r. i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec gm. Gorzków.
Jednakże ze względu na pojawiające się okresowo przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zalecił prowadzenie stałej dezynfekcji wody aż do odwołania oraz zobowiązał Wójta Gminy Gorzków do informowania mieszkańców zaopatrywanych w wodę przez WZZ Orchowiec o prowadzonej dezynfekcji.
Wodociaąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec zaopatruje w wodę ok. 500 osób, mieszkańców następujących miejscowości: Orchowiec, Bogusław i Felicjan.
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
lek. med.  Mirosław Starzyński