mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Milanów, powiat parczewski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody z dnia 11.12.2017 r. , pobranych z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - Milanów, punktów monitoringowych nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i w związku z powyższym wydał w dniu 11.12.2017 r. decyzję w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącą z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Milanów powiat parczewski.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Milanów zaopatruje w wodę ok. 2600 mieszkańców miejscowości : Milanów, Kostry, Kopina, Czeberaki, Cichostów i Okalew.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel