mapa serwisudrukuj
Lublin, dnia 04.10.2017  r.
 
 
 
Komunikat nr 2
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Udrycze, gm. Stary Zamość, powiat zamojski
 
 
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z dniu 02.10.2017 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Udrycze, gm. Stary Zamość, powiat zamojski, punktów monitoringowych nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, w związku z powyższym stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowergo zaopatrzenia Udrycze.Wodociąg zborowego zaopatrzenia w wodę Udrycze zaopatruje w wodę ok.1200 mieszkańców następujących miejscowości: Udrycze Kolonia, Udrycze, Wisłowiec, Wisłowiec Kolonia, Zrąb Kolonia.Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż
Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. LUBELSKIE
  • Powiat zamojski
  • Stary Zamość