mapa serwisudrukuj
 Komunikat nr 2
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sochy, gm. Zwierzyniec, powiat zamojski


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 05.02.2016r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sochy gm. Zwierzyniec, powiat zamojski.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Sochy zaopatruje w wodę ok. 398 osób mieszkańców miejscowości Sochy.
                                                                                                                                                                              Lubelski Państwowy Wojewódzki
                                                                                                                                                   Inspektor Sanitarny
                                                                                                                                                           w Lublinie
                                                                                                                                             lek. med. Mirosław Starzyński