mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Karmanowicach, gm. Wąwolnica powiat puławski


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 04-07.10.2016r., stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 tab. A i 3 tab. A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

W związku z powyższym PPIS w Puławach wydał w dniu 07.10.2016r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Karmanowicach i nakazał :

  1. Unieruchomienie w/w wodociągu w zakresie spożywania wody, przygotowywania posiłków i napojów, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów i rąk, kąpieli.

  2. Poinformowanie wszystkich użytkowników o braku przydatności wody do spożycia.

  3. Przeprowadzenie do odwołania skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym tj. przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej.

  4. Używanie wody chlorowanej wyłącznie do celów sanitarnych / spłukiwanie ustępów/.

  5. Zapewnienie zastępczego źródła wody do spożycia o należytej jakości.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Karmanowicach zaopatruje w wodę ok.1514 osób - mieszkańców miejscowości Karmanowice, Kolonia Łopatki, Zawada, Celejów.


Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. LUBELSKIE
  • Powiat puławski
  • Wąwolnica