mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzba, gm. Stary Zamość, powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 22.09.2018 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę wierzba stwierdził, iż w badanym zakresie woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1  część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 23.09.2018 r.ocenę, w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzba pod warunkiem prowadzenia ciągłej dezynfekcji.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba zaopatruje w wodę ok. 3600 mieszkańców następujących miejscowości: Wierzba, Stary Zamość, Podstary Zamość, Chomęciska Małe, Chomęciska Duże, Podkrasne, Kol. Krasne, Borowina Sitaniecka, Majdan Sitaniecki, Nowa Wieś, Wólka Złojecka, Kol. Deszkowice, Ruskie Piaski.Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
 w Lublinie

Anna Strzyż