mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Pawłówka, gm. Rachanie, powiat tomaszowski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 19.10.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Pawłówce, gm. Rachanie punktów monitoringowych stwierdził, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

W związku z powyższym PPIS w Tomaszowie Lubelskim wydał w dniu 23.10.2018 r. ocenę, w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego  zaopatrzenia   w Pawłówce.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pawłówce, gm. Rachanie zaopatruje w wodę ok. 299 mieszkańców miejscowości Pawłówka.
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel