mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Suchodoły gm. Gościeradów, powiat kraśnicki

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi  w dniu 22.09.2018 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Suchodoły stwierdził, że w badanym zakresie woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).
W związku z powyższym PPIS w Kraśniku wydał w dniu 21.09.2018 r. ocenę, w której stwierdził przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Suchodoły pod warunkiem prowadzenia ciągłej dezynfekcji.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Suchodoły zaopatruje w wodę ok.920 mieszkańców następujących miejscowości: Suchodoły, Liśnik Duży, Liśnik Kolonia.Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż