mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zielone, gm. Krasnobród, powiat zamojski

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 02.08.2016r. oraz 04.08.2016r.. stwierdził przekroczenia  parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

 

W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 05.08.2016r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zielone i nakazał :

 

  1. unieruchomienie w/w wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów),
  2. poinformowanie wszystkich użytkowników woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania.
  3. zapewnienie zastępczego źródła wody do spożycia przez ludzi;
  4. przeprowadzanie do odwołania skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym,

 

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielone zaopatruje w wodę ok. 436 osób, mieszkańców miejscowości Zielone.

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

lek. med. Mirosław Starzyński