mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biszcza na odcinku od pompowni Biszcza/ Bukowina, powiat biłgorajski.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 20.06.2018 r. , stwierdził iż woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Biłgoraju wydał w dniu 22.06.2018 r. komunikat, w którym stwierdził że woda z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biszcza w miejscowościach Bukowina i Wola Kulońska może być ponownie używana do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Biszcza zaopatruje w wodę ok. 1080 mieszkańców miejscowości Bukowina i Wola Kulońska.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel