mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 3 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn, gm. Terespol, powiat bialski.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się  w dniu 05.12.2018 r. z raportami z badania próbek wody pobranymi w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn punktów  monitoringowych stwierdził, iż woda spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Białej Podlaskiej wydał w dniu 07.12.2018 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn zaopatruje w wodę ok. 7351 mieszkańców następujących miejscowości:Bohukały, Dobratycze- Kolonia, Kobylany, Kołpin- Ogrodniki, Koroszczyn, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Lebiedziew, Lechuty Duże, Lechuty Małe, Łegi, Łobaczew Duży, Łobaczew Mały, Małaszewicze, Małąszewicze Małe, Małąszewicze Duże, Michalków, Murawiec, Neple, Podolanka, Polatycze, Samowicze, Starzynka, Zastawek, Żuki, Dobratycze, Kopytów, Kopytów Kolonia, Kożanówka, Wólka Dobryńska.Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
 w Lublinie
Anna Strzyż