mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 3 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Majdan Nepryski, gm. Józefów, powiat biłgorajski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 07.03.2018 r. , wydał w dniu 16.03.2018 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia pochodzącej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Majadan Nepryski zaopatryje w wode ok. 2367 osób, mieszkańców następujących miejscowości: Długi Kąt, Długi Kąt - Osada, Hamwernia, Majdan Nepryski, Samsonówka, Siedliska, Tartak Długi Kąt.


Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż