mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wypnicha, gm. Michów, powiat lubartowski


Lublin, dnia 26.09.2016r.Komunikat nr 2

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wypnicha, gm. Michów, powiat lubartowski

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 16.09.2016r. stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wypnicha.

 

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wypnicha zaopatruje w wodę ok. 546 osób, mieszkańców miejscowości Wypicha, Aleksandrówka, część m. Gołąb, Gołąb Kolonia.

 

 

Z upoważnienia

Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Lublinie

Kierownik Oddziału

Higieny Komunalnej

mgr Jolanta Dobrzańska