mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka, gm. Annopol, powiat kraśnicki

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Kraśniku po otrzymaniu  z Prokuratury Rejonowej w Kraśniku w dniu 20.12.2018 r.  postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie podejrzenia zanieczyszczenia wody na ujęciu w Grabówce oraz otrzymaniu w dniu 21.12.2018 r. wyniku badania wody pobranej ze zbiornika wyrównawczego wody czystej w zakresie oznaczenia wartości parametrów chemicznych grupy B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2294), wydał w dniu 21.12.2018 r. ocenę, w której stwierdził, iż woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka gm. Annopol poddawana dezynfekcji jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie PPIS w Kraśniku informuje iż dezynfekcja wody z ww. wodociągu została wprowadzona ze względu na zabezpieczenie mikrobiologicznej jakości wody po uruchomieniu wodociągu.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka zaopatruje w odę ok. 579 mieszkańców następujących miejscowości: Grabówka, Grabówka Kolonia, Grabówka Ukazowa.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel