mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stara Huta gmina Krasnobród, powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 20.04.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stara Huta punktów monitoringowych stwierdził przydatność wody do spożycia pochodzącej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę stara Huta zaopatruje w wodę ok. 594 mieszkańców następujących miejscowości: Stara Huta, Hucisko, Potok Senderki, Malewszczyzna.
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie

Irmina Nikiel