mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek, gm. Batorz, powiat janowski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 20.10.2017 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Błażek, punktów monitoringowych nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, w związku                z powyższym wydał w  dniu 23.10.2017 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek, gm. Batorz, powiat janowski.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Błażek zaopatruje w wodę ok. 949 mieszkańców następujących miejscowości: Błażek, Samary, Moczydło Nowe.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel