mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Otrocz, powiat janowski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 14.12.2017 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Otrocz punktów, nie stwierdził przekroczenia dopuszczalnej ilości parametrów mikrobiologicznych.
W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim w dniu 20.12.2017 r. wydał decyzję , w której stwierdził, iż woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Otrocz spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20175 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Otrocz zaopatruje w wodę ok. 512 mieszkańców miejscowości Otrocz.
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel