mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jarosławiec, gm. Sitno, powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranej w  dniu 10.09.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  w wodę Jarosławiec, punktów monitoringowych stwierdził, iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2017 r., poz.2294)
Związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 11.09.2018 r.  ocenę, w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jarosławiec.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Jarosławiec zaopatruje w wodę ok. 410 mieszkańców miejscowości Jarosławiec.Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż