mapa serwisudrukuj

Lublin,  07.10.2016


Komunikat nr 2

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu, gm. Adamów powiat zamojski


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 06.10.2016r. stwierdził przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu, gm. Adamów.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Bondyrzu zaopatruje w wodę ok.70 osób - mieszkańców części miejscowości Bondyrz.


Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. LUBELSKIE
  • Powiat zamojski
  • Adamów