mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krępa, gm. Jeziorzany, powiat lubartowski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z badaniami próbek wody pobranymi w dniu 01.08.2018 r., za wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Krępie gm. Jeziorzany punktów monitoringowych , stwierdził iż woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom higienicznym i zdrowotnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. u. z 2017 r. , poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 03.08.2018 r. decyzję , w której stwierdził wygaśniecie decyzji z dnia 31.07.2018 r. stwierdzającej brak przydatności wody  do spożycia przez ludzi pochodzącej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krępa gm. Jeziorzany zaopatruje w wodę ok. 2646 mieszkańców miejscowości: Krępa, Blizocin, Jeziorzany, Przytyczno, Skarbicierz, Skrawki, Stoczek Kocki, Wola Blizocka, Pieńki.


Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż