mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zielone, gm. Krasnobród, powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 01.08.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielone punktów monitoringowych, stwierdził iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne określone w załączniku nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,, poz. 2294).

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Zielone zaopatruje w wodę ok. 468 mieszkańców miejscowości Zielone.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w  Lublinie

Irmina Nikiel