mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wysokie gm. Wysokie, powiat lubelski.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Lublinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badania próbek wody z dnia 21.05.2018 r. pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  w wodę Maciejów, punktów monitoringowych, stwierdził że woda poddana procesowi uzdatnienia spełnia wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w części A tabela nr 1 załącznika nr 1 oraz części C tabela nr 1 załącznika nr 1 do  rozporządzenia Ministra zdrowia Z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lublinie zezwolił na zaopatrywanie mieszkańców m. wysokie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi pochodzącą z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Maciejów m. Wysokie.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Wysokie zaopatruje w wode ok. 1013 mieszkańców następujacych miejscowości: Biskupie, Dragany, Zabłocie, Wysokie (z wyłączeniem ulic: Szkolna, Krótka, Lubelska, Miła, Młyńska, Nowa, Ogrodowa, Przechodnia, Rynek Jabłonowski, Strażacka, Warszawska).Z-CA Lubelskiego Państwowego  Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w  Lublinie
Anna Strzyż