mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów, gm. Krasnystaw, powiat krasnostawski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się w dniu 22.02.2019 r. z raportami z badania próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów punktów monitoringowych, stwierdził iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne określone w załączniku nr 1  część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 22.02.2019 r. decyzję w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów zaopatruje w wodę ok. 340 mieszkańców miejscowości Latyczów.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel