mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krasnobród, gm. Krasnobród, powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody z dnia 10.11.2017 r. pobranych z wyznaczonych  na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  w Krasnobrodzie  punktów monitoringowych, nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i w związku z powyższym wydał w dniu 13.11.2017 r. decyzję w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krasnobród, gm. Krasnobród, powiat zamojski.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Krasnobród zaopatruje w wodę  ok. 3410 mieszkańców następujacych miejscowości: Podklasztor, Podzamek, Nowa Wieś, Borki, Krasnobród.Z - Ca Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

Anna Strzyż