mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka, gm. Gorzków, powiat krasnostawski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody z dnia 11.06.2018 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonego na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka punktu poboru, wydał w dniu 12.06.2018 r. decyzję w której stwierdził, iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka gm. Gorzków zaopatruje w wodę ok. 36 mieszkańców miejscowości Widniówka.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w  Lublinie

Irmina Nikiel