mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krynica, gm. Krasnystaw, powiat krasnostawski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się w dniu 05.10.2018 r. z raportami z badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica gm. Krasnystaw punktów monitoringowych stwierdził, iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7  grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 05.10.2018 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krynica.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica zaopatruje w wodę ok. 646 mieszkańców następujących miejscowości: Krynica, Bzite, Józefów.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel