mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kraczewice, gm. Poniatowa powiat opolski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po zapoznaniu się  w dniu 14.09.2018 r. z raportami z badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kraczewice gm. Poniatowa punktów monitoringowych, stwierdził iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

W związku z powyższym PPIS w Opolu Lubelskim wydał w dniu 14.09.2018 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kraczewice.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kraczewice zaopatruje w wodę ok. 1525 mieszkańców następujących miejscowości: Kraczewice Rządowe, Kraczewice Prywatne, Poniatowa Kolonia (I i II), Szczuczki Kolonia oraz mieszkańców Szczuczki gm. Wojciechów.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w  Lublinie
Irmina Nikiel