mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wrzosów, gm. Borki, powiat radzyński

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 14.11.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wrzosów punktów, nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych,  w związku z powyższym w dniu 16.11.2017 r. wydał decyzję, w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wrzosów.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wrzosów zaopatruje w wodę ok. 380 mieszkańców miejscowości Wrzosów.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel