mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stara huta gmina Krasnobród, powiat zamojski.


    Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 25.04.2016r. oraz 27.04.2016r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 3 cześć A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. , poz. 1989).

w związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 28.04.2016r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stara Huta gm. Krasnobród, powiat zamojski, i nakazał:
  1. unieruchomienie w/w wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet);
  2. poinformowanie wszystkich użytkowników, że woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw,mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania;
  3. zapewnienie zastępczego źródła wody do spożycia przez ludzi;
  4. przeprowadzanie do odwołania skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
  Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi  nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
 
  Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Stara Huta gm Krasnobród, powiat zamojski zaopatruje w wodę ok. 576 osób, mieszkańców następujących miejscowości: Stara  Huta, Hucisko, Potok Senderki, Malewszczyzna.
                                                                                                                                                                                                                                                        
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
lek. med. Mirosław Starzyński