mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka gm. Krasnystaw, powiat krasnostawski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z badaniami próbek wody chlorowanej pobranej w dniu 28.11.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka gm. Krasnystaw punktów monitoringowych stwierdził, że woda chlorowana spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne określone w załączniku nr 1 A i nr 1 C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 30.11.2018 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody  chlorowanej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka.

Jednakże , mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie nakazał:
  • prowadzenie stałej dezynfekcji wody do odwołania, środkiem atestowanym o aktualnym terminie ważności;
  • monitorować zawartość chloru w sieci wodociągowej (zawartość chloru iu odbiorców nie może przekraczać 0,3mg/l);
  • zwiększyć częstotliwość badania jakości wody - raz na kwartał.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka zaopatruje  w wodę ok. 175 mieszkańców miejscowości Widniówka.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel