mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn, gm. Terespol, powiat bialski

Lublin, dnia 23.11.2018 r.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się w dniu 23.11.2018 r. z raportami z badania próbek wody pobranymi w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn punktów monitoringowych i wykluczeniu w badanych próbkach parametrów mikrobiologicznych: Escherichia coli oraz enterokoki, wydał w dniu 23.11.2018 r. decyzję, w której stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn i nakazał administratorowi wodociągu:
  • skutecznie poinformować odbiorców wody w miejscowościach Bohukały, Dobratycze - Kolonia, Kobylany, Kołpin - Ogrodniki, Koorszczyn, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Lebiedziew, Lechuty Duże, Małaszewicze Małe, Michalków, Murawiec, Neple, Podolanka, Polatycze, Samowicze, Starzynka, Zastawek , Żuki, Dobratycze, Kopytów, Kopytów - Kolonia, Kożanówka, Wólka Dobryńska, o warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody z ww. wodociągu;
  • prowadzić stała dezynfekcję wody do odwołania środkiem atestowanym o aktualnym terminie ważności;
  • monitorować zawartość chloru na stacji uzdatniania wody oraz w sieci wodociągowej (zawartość chloru u odbiorców nie może przekraczać 03mg/l);
  • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym i przedłożyć harmonogram działań naprawczych;
  • przedłożyć wyniki badań wody stwierdzające przydatność wody do spożycia;
  • przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody w wodociągu.

Niniejszej decyzji PPIS w Białej Podlaskiej nadał rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn zaopatruje w wodę ok. 7351 mieszkańców następujących miejscowości:Bohukały, Dobratycze - Kolonia, Kobylany, Kołpin - Ogrodniki, Koorszczyn, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Lebiedziew, Lechuty Duże, Małaszewicze Małe, Michalków, Murawiec, Neple, Podolanka, Polatycze, Samowicze, Starzynka, Zastawek , Żuki, Dobratycze, Kopytów, Kopytów - Kolonia, Kożanówka, Wólka Dobryńska.

Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
 w Lublinie
Anna Strzyż