mapa serwisudrukuj
Lublin, dnia  21.07.2017r.Komunikat nr 2
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu, gm. Adamów, powiat zamojski


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z dniu 19.07.2017r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu, gm. Adamów, powiat zamojski.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu zaopatruje w wodę ok. 70 osób - mieszkańców części miejscowości Bondyrz.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel
Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. LUBELSKIE
  • Powiat zamojski
  • Adamów