mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudno, gm. Michów, powiat lubartowski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniach 13.09.2018 r.,i  14.09.2018 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rudno stwierdził, iż w badanym zakresie woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 17.09.2018 r. ocenę, w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudno.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia  w wodę Rudno zaopatruje w wodę ok. 814 mieszkańców miejscowości Rudno, Elżbietów, Podlodówek oraz części miejscowości Gołąb.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
inspektor Sanitarny
w  Lublinie
Irmina Nikiel