mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 2.06.2017 r. dotyczący wodociągu w Opocznie (część)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie stwierdził, iż woda w wodociągu publicznym Opoczno zaopatrującym miejscowości: Bielowice (za przepompownią), Wygnanów, Kolonia Wygnanów, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka-Kolonia, Zameczek – nadaje się do spożycia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Opocznie.