mapa serwisudrukuj

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 06.07.2018 r. dot. sieci wodociągu Parzniewice na terenie Gminy Bełchatów

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w sieci wodociągu Parzniewice na terenie Gminy Bełchatów z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Wodę do celów spożywczych można używać wyłącznie po przegotowaniu.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Bełchatowie.