mapa serwisudrukuj

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 22.02.2019 r. dot. wodociągu Baby

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim stwierdził brak przydatności do spożycia wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Babach z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

 PPIS w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązał ww. podmiot do natychmiastowego podjęcia działań naprawczych oraz zapewnienia zastępczego źródła wody przydatnej do spożycia.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Piotrkowie Trybunalskim.