mapa serwisudrukuj

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.09.2018r. dot. części wodociągu Opoczno

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie stwierdził brak przydatności do spożycia wody z części wodociągu publicznego Opoczno, na terenie gminy Opoczno, z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

PPIS w Opocznie zobowiązał producenta wody do podjęcia działań naprawczych oraz zapewnienia odbiorcom wody przydatnej do spożycia z zastępczego źródła.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Opocznie.