mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 22.12.2017 r. dot. wodociągu w Opocznie

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu Opoczno.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Opocznie.