mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 19.12.2017 r. dot. wodociągu w Przyłęku Dużym

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu publicznym w Przyłęku Dużym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Brzezinach.