mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 21.07.2016 r. dot. wodociągu Dąbrówka Duża

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu w Dąbrówce Dużej.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Brzezinach.