mapa serwisudrukuj

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.07.2018r. dot. wodociągu w Ślądkowicach

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach stwierdził brak przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Ślądkowicach z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

 PPIS w Pabianicach zobowiązał producenta wody do podjęcia działań naprawczych oraz zapewnienia odbiorcom wody przydatnej do spożycia.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Pabianicach.