mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 09.11.2017 r. dot. indywidualnego ujęcia wody MOSiR ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdził brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w indywidualnym ujęciu wody MOSiR ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

 PPIS w Radomsku nakazał unieruchomienie indywidualnego ujęcia wody, niezwłocznie podjąć działania naprawcze oraz poinformować konsumentów i pracowników korzystających z wody o braku przydatności wody do spożycia

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Radomsku.