mapa serwisudrukuj

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.10.2018 r. dot. wodociągu Opoczno

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie stwierdził przydatność do spożycia wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Opocznie.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Opocznie.