mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dn. 02.10.2017r.- dot. wodociągu Wola Wiązowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie stwierdził brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu Wola Wiązowa z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie: http://www.pis.lodz.pl/belchatow