mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 13.10.2017r. - dot. indywidualnego ujęcia wody ZPM "GAIK" w Niedośpielinie 70.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdził brak przydatności do spożycia wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia ZPM „GAIK”, zaopatrującego Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GAIK”, Niedośpielin 70 z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Radomsku.