mapa serwisudrukuj

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.09.2018r. dot. wodociągu Józefów Stary.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności do spożycia wody w wodociągu publicznym Józefów Stary z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

 PPIS w Radomsku zobowiązał producenta wody do podjęcia działań naprawczych oraz zapewnienia odbiorcom wody przydatnej do spożycia z zastępczego źródła.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Radomsku.