mapa serwisudrukuj

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.04.2018r. dot. ujęcia indywidualnego MOSiR w Radomsku

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdził przydatność do spożycia wody pochodzącej z ujęcia indywidualnego MOSiR Radomsko ul. Leszka Czarnego 22.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Radomsku.