mapa serwisudrukuj

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.11.2018 r. dot. wodociągu Łubnice.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie stwierdził brak przydatności do spożycia wody w wodociągu w Łubnicach z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Wodociąg przełączono na stację uzdatniania wody w Dzietrzkowicach podającą wodę przydatną do spożycia.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Wieruszowie.