mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 24.10.2016 r. dot. wodociągów Brąszewice i Goszczanów

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągach publicznych:

-        wodociąg w Goszczanowie,

-        wodociąg w Brąszewicach.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Sieradzu.