mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 07.09.2017 r. dot. wodociągów w Wieruszowie i Lubczynie.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie stwierdził pogorszenie jakości wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia, na terenie powiatu wieruszowskiego:

- wodociąg Wieruszów,

- wodociąg Lubczyna.

 Woda do spożycia nadaje się tylko po przegotowaniu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Wieruszowie.